Cơ cấu tổ chức
Thứ tư 19/1/2022

  Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV - Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Khóa III - Nhiệm kỳ 2015-2020
 Cơ cấu tổ chức Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Khóa II - Nhiệm kỳ 2010-2015