Văn bản mới
Thứ tư 26/9/2018
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Giao UBND huyện Tân Uyên có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ Popodoo Babystarlà cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân, thuộc loại hình tư thục do Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu quản lý.

Giao Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên triển khai tổ chức thực hiện công tác phá dỡ, hủy bỏ tài sản theo đúng quy định; vật liệu, vật tư thu hồi (nếu có) từ việc phá dỡ được xử lý bán, nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Thu hồi đất của Công ty Cổ phần xi măng Lai Châu; cho Công ty TNHH MTV Châu Phong tiếp tục thuê đất để sử dụng vào mục đích: Đất thương mại, dịch vụ tại xã San Thàng, thành phố Lai Châu.

Thời hạn thăm dò: 06 tháng, trong đó thời gian thi công thăm dò là 04 tháng; thời gian trình phê duyệt trữ lượng khoáng sản và thời gian lập dự án đầu tư khai thác khoáng sản là 02 tháng.

Giao UBND huyện Nậm Nhùn có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành.
Giao UBND huyện Mường Tè có trách nhiệm hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các công việc khác có liên quan trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định hiện hành.

Giao Văn phòng UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện việc điều chuyển, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản theo đúng quy định hiện hành.

 

 

 

Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Mường Mô. Cơ sở bán buôn, bán lẻ xăng dầu loại III; tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động; góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

 

 

 

Lý do đề nghị điều chỉnh: Nhà đầu tư tăng phần vốn vay Ngân hàng Thương mại để đảm bảo vốn thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo phương án và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2006/TT-BNN ngày 07/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn cứ phê duyệt này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước có nhiệm vụ: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật và của tỉnh về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo nội dung Kế hoạch số 1266/KH-UBND, ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018.

Các tin đã đăng
 • Phê duyệt Báo cáo KT - KT đầu tư XD CT: Hạng mục phụ trợ nhà thi đấu TD – TT Liên đoàn Lao động tỉnh   (11/09/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kết quả Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh   (11/09/2018)
 • CÔNG ĐIỆN Chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Lai Châu   (10/09/2018)
 • Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích phong trào thi đua Quyết thắng 2013-2018   (07/09/2018)
 • Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng   (05/09/2018)
 • Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04 (Xây lắp phần bổ sung) công trình Thủy lợi Huổi Ngô   (04/09/2018)
 • Thay đổi thành viên Đội công tác điều hành các hoạt động tại cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (04/09/2018)
 • Đầu tư dự án Xây dựng cửa hàng kinhdoanh xăng dầu, gas hóa lỏng tại xã Hồng Thu(Sìn Hồ)   (04/09/2018)
 • Bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (04/09/2018)
 • Bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô   (04/09/2018)
 • Giải quyết chế độ mai táng phí với thân nhân đối tượng từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg   (04/09/2018)
 • Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh kỳ I năm học 2018 – 2019   (31/08/2018)
 • Thành lập Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh, giai đoạn 2013-2018   (31/08/2018)
 • Cho phép được thăm dò khoáng sản chì kẽm khu vực Nậm Sa, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ   (31/08/2018)
 • Giá dịch vụ sử dụng tạm thời phà Pá Ngùa trên Đường tỉnh 134, huyện Tân Uyên   (30/08/2018)