Văn bản mới
Thứ hai 20/5/2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 445/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Diễn đàn Đối thoại doanh nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2019 “Vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu”.

UBND tỉnh ban hành Công văn số 688 /UBND-TH chỉ đạo việc  tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các tổ chức hội.

 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đặc biệt là tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, hạn chế việc thất thoát tài sản công; công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 646 /UBND-TH về việc rà soát tài sản nhà nước và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công.
 

UBND ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về việc phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và khắc phục sớm hậu quả của thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

Nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp. Ngày 3/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 481/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019.

 

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 305 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh danh sách học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Để đảm bảo việc xử lý ổ dịch, ngăn ngừa khả năng lan rộng ra các địa bàn khác theo quy định, đồng thời ổn định tâm lý cho người chăn nuôi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan triển khai ngay một số nội dung sau

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Nhùn năm 2019.

 

 UBND tỉnh Thành lập Ban Tổ chức kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh trong năm 2019.

UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo Lễ hội Ném còn ba nước Việt - Lào - Trung lần thứ VI (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo).

 

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Đề án thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của UBND tỉnh.

Công bố: 04 Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và 02 Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Lai Châu.

Các tin đã đăng
 • Danh mục TTHC ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng của Sở VH, TT và DL   (05/12/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng vốn DA Giảm nghèo giai đoạn 2 – Khoản vay bổ sung (2015-20218)   (28/11/2018)
 • Điều chuyển tài sản công: Trụ sở làm việc (cũ) từ các cơ quan, đơn vị sang UBND TP Lai Châu quản lý   (27/11/2018)
 • Thanh lý tài sản công nhà Trạm y tế xã Mường Cang, huyện Than Uyên thuộc Sở Y tế quản lý   (27/11/2018)
 • Phê duyệt QT hoàn thành CT:Hạ tầng kỹ thuật khu giáo dục, y tế, TM – DL và dân cư thị trấn Nậm Nhùn   (27/11/2018)
 • Phê duyệt Hồ sơ hoàn công, dự toán CT Khắc phục lụt bão, tuyến Đường tỉnh 130 (Km0+00-Km28+760)   (27/11/2018)
 • Phê duyệt bổ sung nội dung đầu tư xây dựng công trình: Nhà tạm giữ Công an huyện Mường Tè   (22/11/2018)
 • Điều chỉnh, bổ sung quy mô, tổng mức đầu tư dự án Bồi thường, di dân TĐC thuỷ điện Lai Châu   (22/11/2018)
 • Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung DA đầu tư xây dựng CT:Kè bảo vệ mặt bằng khu TĐC Nậm Khao(Mường Tè)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Thủy lợi Huổi Mắn, xã Nậm Chà( Nậm Nhùn)   (22/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công và dự toán CT: Khắc phục hậu quả lụt bão tuyến ĐT.133 (Km86 - Km88+778), Sìn Hồ   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua lối mở Pô Tô(Phong Thổ)   (21/11/2018)
 • Công bố bổ sung DN thực hiện tái xuất nhóm hàng thực phẩm đông lạnh qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng   (21/11/2018)
 • Phê duyệt trữ lượng KS đá vôi làm VLXD diện tích mở rộng 02 mỏ đá Tẳng Đán - Bản Mường(Tân Uyên)   (21/11/2018)
 • Phê duyệt PA sắp xếp lại, xử lý tài sản công trụ sở làm việc (nhà đất) dư thừa không có nhu cầu SD   (21/11/2018)