Văn bản mới
Thứ bảy 21/7/2018

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; Giám đốc Kho bạc huyện Tam Đường; Giám đốc ban QLDA huyện Tam Đường triển khai điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC - DT công trình: Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Bản Bo-Sơn Bình-Nà Tăm, huyện Tam Đường.

(HOẢ TỐC) Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện 08/CĐ-UBNDChủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  có nhiệm vụ xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Kè bảo vệ mặt bằng điểm tái định cư nông nghiệp thị trấn Mường Tè - xã Bum Nưa, huyện Mường Tè.

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy chế biến mủ SVR10-20 công suất 5.000 tấn/năm theo quy định

Giao Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan thực hiện giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị cho các thửa đất tại thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn.

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn chịu trách nhiệm thi hành theo phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Mường Tè; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Lai Châu; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT; Nhà thầu trúng thầu khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai, thực hiện dự án.

Giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh triển khai thực hiện theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống Phòng cháy chữa cháy Bệnh viện đa khoa tỉnh đã được phê duyệt.

Giao Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất các hạng mục công trình trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mường Tè và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Đề cương xây dựng Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc La Hủ” trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2025.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên chịu trách nhiệm

Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (Dự án 1 - Chương trình 30a) năm 2018.

UBND tỉnh, Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, cụ thể như sau: Tên dự án: Đường Pa Tần – Mường Tè tỉnh Lai Châu.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện kinh phí hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ và UBND thành phố Lai Châu thực hiện Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Đề án phát triển vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Các tin đã đăng
 • Công điện Chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.   (29/06/2018)
 • Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lai Châu   (28/06/2018)
 • Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình: Cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ tỉnh   (27/06/2018)
 • Công bố Danh mụcTTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - TBXH   (27/06/2018)
 • Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa tỉnh   (27/06/2018)
 • Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn   (27/06/2018)
 • Phân bổ chi tiết nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện các DA nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CTMTQG   (26/06/2018)
 • Đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu Lâm viên thành phố Lai Châu”   (26/06/2018)
 • Bổ sung 5 tỷ đồng kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018   (26/06/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh   (26/06/2018)
 • Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ Thanh niên xung phong xã Chăn Nưa(Sìn Hồ)   (26/06/2018)
 • Gia hạn tiến độ sử dụng đất cho CT TNHH MTV Ngân Hà được UBND tỉnh cho thuê đất   (21/06/2018)
 • Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thi hành pháp luật về XL vi phạm HC trong giao thông đườ   (21/06/2018)
 • Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh   (20/06/2018)
 • Công bố TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện   (18/06/2018)