Văn bản mới
Thứ tư 21/4/2021

Ngày 28/01/2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ-VPUBND về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND Về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2021 và đón tết Nguyên đán Tân Sửuvui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Thực hiện Chị thị sổ 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 90-CV/TU ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chông dịch bệnh Covid-19; để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, và Chỉ thị 01/CT-UBND tỉnh ngày 08/01/2021.

Ngày 08/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1631/VPUBND-HC về việc tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày 29/10, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1545/VPUBND-HC về việc triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Hôm nay (29/9), UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công điện số 18/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đối tượng được công nhận là sáng kiến Đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Điều lệ sáng kiến ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ,    

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, ban, trung tâm theo nội dung trong Kế hoạch đã đề ra của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sau khi hoàn thành các nội dung kiểm tra tại các đơn vị, Tổ kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, tham mưu trình lãnh đạo Văn phòng Thông báo kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.Thời gian kiểm tra: 10/9/2020. 

Ngày 12/8/ Văn phòng uBND tỉnh ban hành quy định cụ thể về công tác Thi đua - Khen thưởng tại cơ quan đơn vị  Quy định này cụ thể hóa pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về thi đua, khen thưởng gồm các nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua; tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.   

UBND tỉnh banh hành Công điện Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biễn mới, phức tạp của bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thú trưởng các sơ, ban, ngành tinh, Chu tịch UBND các huyện, thành phố, Chu tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện. 

 UBND tỉnh chỉ đạo Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh LMLM gia súc và dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Các tin đã đăng
 • Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm xâm nhập, lây lan trên địa bàn tỉnh Lai Châu   (05/02/2020)
 • Công điện số 05/CĐ-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý 2020   (05/02/2020)
 • CÔNG ĐIỆN tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến của dịch bệnh do virut nCoV   (01/02/2020)
 • CHỈ THỊ Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra   (31/01/2020)
 • Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng, chữa cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên   (21/01/2020)
 • Thư chúc mừng năm mới của Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ   (06/01/2020)
 • Lịch trực nghỉ Tết Dương lịch 2020 (nghỉ ngày 01/01/2020)   (31/12/2019)
 • Công điện Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh lỵ   (01/11/2019)
 • Kế hoạch dâng hương tại Nhà Văn hoá bản Lướt   (03/10/2019)
 • Quy chế hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công.   (01/10/2019)
 • Chỉ thị tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng - tìm kiếm cứu nạn   (03/09/2019)
 • Các nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020   (29/08/2019)
 • Lai Châu: Tăng cường công tác pháp chế   (19/08/2019)
 • Bảo đảm trật tự, ATGT trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm mới 2019-2020   (17/08/2019)
 • Tiếp tục tăng cường XD, QL, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp   (23/07/2019)