Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ hai 21/5/2018
Các tin đã đăng
 • Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực HTX thuộc quản lý của Sở KH&ĐT (QĐ 269)   (31/03/2018)
 • Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng (QĐ 268)   (31/03/2018)
 • Phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh (QĐ 266)   (31/03/2018)
 • Lựa chọn bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô đợt 4 (QĐ 265)   (31/03/2018)
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự toán rà soát, đo đạc, lập HSĐC, cấp GCN đồng loạt đất lâm nghệp   (23/03/2018)
 • Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu (QĐ 256)   (23/03/2018)
 • Đính chính nội dung tại Khoản 4, Điều 1, Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh   (23/03/2018)
 • Bổ sung danh mục dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước nóng trên địa bàn huyện Tân Uyên (QĐ 254)   (23/03/2018)
 • Lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì TTDL tỉnh Lai Châu năm 2018   (23/03/2018)
 • Phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018 (QĐ 247)   (23/03/2018)
 • Bổ sung HS THPT năm học 2017 - 2018 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016 của CP   (23/03/2018)
 • Điều chỉnh kế hoạch quan trắc hiện trạng môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 -2020   (21/03/2018)
 • Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2030 (QĐ 23   (21/03/2018)
 • Bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, tp để thực hiện khen thưởng cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2017   (21/03/2018)
 • Bổ sung doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô (đợt 3) năm 2018 (QĐ 231)   (21/03/2018)