Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ tư 22/8/2018
Các tin đã đăng
 • Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mường Tè (QĐ 842)   (07/08/2018)
 • Sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Nội vụ (QĐ 841)   (07/08/2018)
 • Giải thể, sáp nhập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Công Thương (QĐ 839)   (07/08/2018)
 • Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (QĐ 801)   (07/08/2018)
 • Công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở VHTTDL   (07/08/2018)
 • Bổ sung kinh phí cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương năm 2018 (QĐ 771)   (07/08/2018)
 • Phê duyệt diện tích miễn thu thủy lợi phí năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (QĐ 770)   (07/08/2018)
 • Điều chỉnh phân công công tác giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (QĐ 767)   (07/08/2018)
 • Thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu (QĐ 756)   (07/08/2018)
 • Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (QĐ 751)   (07/08/2018)
 • Đề cương xây dựng Đề án “Phát triển KTXH vùng dân tộc La Hủ” trên địa bàn huyện Mường Tè (QĐ 749)   (07/08/2018)
 • Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 đối với giáo dục mầm non, GDPT và GDTX (QĐ 748)   (07/08/2018)
 • Điều chỉnh KH vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững (QĐ 747)   (07/08/2018)
 • Phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh (QĐ 733)   (07/08/2018)
 • Giải thể Trạm y tế xã, Phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc Trung tâm y tế huyện (QĐ 730)   (07/08/2018)