Văn phòng UBND tỉnh
Chủ nhật 6/12/2020
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định 1600/QĐ-VPUBND ngày 23/11/2020, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

 Ngày Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 52 - CV/ĐU về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020.   

Ngày 30/10, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 38 - CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vịvề việc triển khai thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành luật và hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”.

Yêu cầu các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện việc tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020.  

Văn phòng UBND tỉnh Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quyết định 1539/QĐ-VPUBND
Ngày 06/10/2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn số 33-CV/ĐU về việc hướng dẫn một số dung tuyên truyền tháng 10.

Ngày 28/9, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 29 -CV/ĐU về việc Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội đồng Xét công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến có nhiệm vụ tổ chức xét, đánh giá khách quan, trung thực các giải pháp được yêu cầu công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến theo quy định

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1451/VPUBND về việc tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định việc bổ sung thông tin cá nhân lên phần mềm quản lý công chức, viên chức, người lao động.

Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện tốt thông báo của Công an tỉnh về việc thông báo mạo danh lãnh đạo tỉnh trên zalo. Thông báo của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp tuyên truyền về triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện hay. 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2020.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ban hành  CHƯƠNG TRÌNH Công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phong UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025  

Các tin đã đăng
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)
 • Kết luận của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng tháng 7/2020   (10/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19   (10/08/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 8 năm 2020   (05/08/2020)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2020   (04/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020   (22/07/2020)
 • Hội nghị Học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020   (17/07/2020)
 • Tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá,Tuần lễ quốc gia không thuốc lá   (27/05/2020)
 • Kết quả thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tháng 5 năm 2020   (20/05/2020)
 • Đẩy mạnh hưởng ứng tham gia cuộc thi viết Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy năm 2020   (19/05/2020)
 • Lịch trực nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5   (29/04/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Lịch trực nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5   (28/04/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (23/04/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh phòng chống dịch COVID-19 tại các tòa nhà hợp khối   (17/04/2020)
 • Lịch làm việc và trực lãnh đạo, công chức, viên chức VP UBND tỉnh từ ngày 13/4 đến ngày 15/4/2020   (12/04/2020)