Văn phòng UBND tỉnh
Thứ năm 25/2/2021
Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 84/VPUBND về việc một số nội dung tuyên truyền.

Ngày 01/02, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 82/VPUBND-HC về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 54/TB-VPUBND về lịch trực tết Nguyên đán năm 2021.
Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 60/VPUBND-HC về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp.

Hôm nay (28/1), Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 55/VPUBND-HC về việc đánh giá Danh mục hồ sơ cơ quan năm 2020, lập Danh mục hồ sơ năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 93-CV/ĐU ngày 22/01/2021 Chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Chiều nay (25/1), Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Đồng chí Vũ Huy Hòa – Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị những nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, ban, trung tâm trực thuộc triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện một số nội dung phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2021.

 

 Ngày 30/12, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 80-CV/ĐU về việc hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền 01/2021.

Tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động rà soát người đã đi/đến/ở các địa điểm mà bệnh nhân đã đến/ở trong thời gian qua để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, các chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ. Quán triệt, triển khai tới toàn thể đảng viên Diễn văn và Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020).

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Quyết định 1600/QĐ-VPUBND ngày 23/11/2020, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu.

 Ngày Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 52 - CV/ĐU về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đoàn thể năm 2020.   

Ngày 30/10, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 38 - CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên tuyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Các tin đã đăng
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật   (03/11/2020)
 • Tổ chức hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020   (03/11/2020)
 • Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh   (28/10/2020)
 • Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 10   (06/10/2020)
 • Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư   (29/09/2020)
 • Thành lập Hội đồng Xét công nhận sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến Văn   (24/09/2020)
 • Tuyên truyền cho triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   (16/09/2020)
 • Bổ sung thông tin cá nhân lên phần mềm quản lý công chức, viên chức, người lao động   (08/09/2020)
 • Công bố công khai kinh phí mua xe ô tô năm 2020 cho Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   (03/09/2020)
 • Triển khai thực hiện một số nội dung tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay   (31/08/2020)
 • Nội dung tuyên truyền tháng 9/2020   (27/08/2020)
 • Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ VP UBND tỉnh(2020 - 2025)   (25/08/2020)
 • Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025   (25/08/2020)
 • Kết luận của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về công tác văn phòng tháng 7/2020   (10/08/2020)
 • Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19   (10/08/2020)