Định hướng phát triển
Thứ tư 5/10/2022
Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 635/VPUBND-HC về việc hướng dẫn tuyên truyền, hưởng ứng ngày “Toàn dân PCCC” 04/10; điều chỉnh mức giá test nhanh covid-19 và triển khai Công điện số1118/CĐ-TTg.
Ngày 25/5, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 325/VPUBND-HC về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày Mội trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 230 /KH-VPUBND về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 02/2021, yêu cầu các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ngày 28/1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số  97CVĐU V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kế hoạch số 2919/KH - UBND ngày 14/12/2020 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Ngày 08/12, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 56 -CV/ĐU về việc hướng dẫn tuyên truyền tháng 12/2020.

Ngày 26/11, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 53 -CV/ĐU về việc Hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2020); 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 04/9/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan đơn vị giai đoạn 2020-2025.
Ngày 06/2, UBND tỉnh ban hành Công văn số 203 /UBND-KTN về việc tăng cường phát triển và sử dụng phân hữu cơ.
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu Ban hành Kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn  tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020” đã đạt được hiệu quả tích cực; du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu khối dịch vụ; công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng trong cơ cấu khối dịch vụ; công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường; hạ tầng du lịch được cải thiện; dịch vụ, sản phẩm du lịch được quan tâm, đầu tư, phát triển ngày càng đa dạng về cả chất lượng và số lượng.
Các tin đã đăng
 • Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm   (02/08/2019)
 • Tiếp nhận dự án tăng cường tiếng nói và năng lực cho người nông dân thiểu số dễ bị tổn thương   (18/07/2019)
 • Phê duyệt Dự án Hỗ trợ phát triển cây ăn quả ôn đới tại huyện Tam Đường năm 2019   (04/07/2019)
 • Sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2019   (18/06/2019)
 • Lai Châu: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn   (12/06/2019)
 • 100% sinh viên được truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia   (03/06/2019)
 • Giới thiệu địa điểm để nghiên cứu, đề xuất phương án trồng rừng, trồng dược liệu dưới tán rừng gắn v   (27/05/2019)
 • UBND tỉnh cho ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch đấu nối trạm biến áp 110kV Mường So   (17/05/2019)
 • Đẩy nhanh giải quyết kiến nghị, đề xuất, tạo điều kiện để các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh   (12/05/2019)
 • Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Hè tỉnh Lai Châu năm 2019   (09/05/2019)
 • Phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn   (25/04/2019)
 • UBND tỉnh đồng ý cho thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch trồng mới cây chè năm 2019   (13/04/2019)
 • Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện CTMTQG gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu   (12/04/2019)
 • Tăng cường lực lượng tham gia chốt Kiểm dịch động vật   (27/03/2019)
 • Hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi   (27/03/2019)