Định hướng phát triển
Thứ sáu 16/11/2018

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ và quyền hạn như đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về CCHC; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm và trong từng giai đoạn...

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Tham mưu UBND tỉnh kế hoạch xây dựng quy chuẩn Việt Nam, quy chuẩn địa phương năm 2019 theo quy định.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định tại Nghị định số 145/2018/NĐ-CP.

Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các cơ quan liên quan  xây dựng Báo cáo tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tỉnh giai đoạn 2011-2018.

Giao BQL Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, đề xuất phương án lắp đặt trạm phát sóng trạm BTS 2G/3G/4G tại khu vực Trung tâm Hành chính Chính trị tỉnh của VNPT Lai Châu.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc diện tỉnh quản lý đã cổ phần hóa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Để đảm bảo tiến độ phát điện của dự án thủy điện Mường Kim II, UBND tỉnh đề nghị Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 về phương án đấu nối dự án thủy điện Mường Kim II vào lưới điện Quốc gia.

Giao Sở Tài chính trên cơ sở nhiệm vụ được giao của Sở Khoa học và Công nghệ và đề xuất đặt hàng của UBND tỉnh với Bộ Khoa học và Công nghệ, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đối ứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Giao nhiệm vụ cho Sở Tài chính chủ trì xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sát với giá thị trường. Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019.

Để đảm bảo cơ sở hạ tầng cho việc huấn luyện các lực lượng dự bị động viên, UBND tỉnh đã bố trí 8 ha để xây dựng dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ Tài chính quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn dự bị động viên năm 2019 để tỉnh tiếp tục thực hiện dự án.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố trên cơ sở quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ tổ chức nghiên cứu, rà soát lại các nội dung tại Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016, Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 về sửa đổi Khoản 3, Điều 3 của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh; nếu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018 để xem xét, quyết định.

Dự thảo Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh theo nội dung Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 của Bộ Công Thương.

Cho phép Công ty Cổ phần thương mại tỉnh Lai Châu khảo sát, lập dự án đầu tư, liên kết với người dân trong sản xuất, tiêu thụ và xây dựng nhà máy sơ chế, đóng gói chuối tại huyện Phong Thổ.

Các tin đã đăng
 • Tình hình theo dõi thi hành pháp luật về công tác bảo vệ và phát triển rừng   (13/08/2018)
 • Hành động về dinh dưỡng tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020   (09/08/2018)
 • Tăng cường công tác PCCC tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉn   (09/08/2018)
 • Triển khai các biện pháp phòng chống rầy lưng trắng, bệnh Lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa   (07/08/2018)
 • Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước...   (06/08/2018)
 • Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của VNPost trên địa bàn tỉnh   (30/07/2018)
 • Chuyển nhượng vốn của UBND tỉnh tại các công ty cổ phần   (24/07/2018)
 • Triển khai thực hiện QĐ 900/QĐ-BCĐĐTQ ngày 29/6/2018 hoàn thiện hệ thống TC, QC kỹ thuật xây dựng   (24/07/2018)
 • Đánh giá kết quả về tổ chức nghi lễ đối ngoại, đón, tiếp khách nước ngoài; nghi thức khen thưởng...   (23/07/2018)
 • Kế hoạch vốn quý III năm 2018 công tác di dân, tái định cư Dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát   (23/07/2018)
 • Rà soát hồ sơ bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Mường Kim 3   (20/07/2018)
 • Bổ sung thông tin về dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác   (14/07/2018)
 • Giao nhiệm vụ rà soát, tổng hợp quy định PL vướng mắc, bất cập và hệ thống hoá văn bản QPPL về TN-MT   (06/07/2018)
 • Giải ngân thanh toán đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật khi tăng tổng mức đầu tư   (04/07/2018)
 • Chủ trương khảo sát, lập DA phát triển cây mắc ca tại huyện Than Uyên (Lai Châu)   (04/07/2018)