Chính sách Văn hóa - Xã hội
Thứ tư 5/10/2022
Những ngày này, cũng giống như không khí ở các trại giam khác trên toàn quốc, các phạm nhân đang cải tạo tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu đều háo hức chờ đợi ngày hội đặc xá.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn chỉ đạo phối hợp thông tin, tuyên truyền phục vụ nông nghiệp và nông thôn.

Góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh tại tỉnh. Ngày 27/5, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện mục tiêu y tế học đường năm học 2011.

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đối với trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Về việc Bãi bỏ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND  ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh  về ban hành mức thu, sử dụng học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010 - 2015

Về việc nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, tổ dân phố; công an viên, nhân viên y tế thôn, bản

Về việc Nâng mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Về việc Ban hành quy định hỗ trợ đầu tư các công trình giao thông thôn bản, liên thôn bản trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008

Về việc Nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho các học viên trong đào tạo và bồi dưỡng nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Về việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thị xã Lai Châu

Quy định các chế độ, chính sách về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình  tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009 - 2015

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2010

Về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu

Các tin đã đăng