Chính sách Kinh tế
Thứ tư 5/10/2022
 Chính phủ ban hành Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai và báo cáo qui hoạch hệ thống giống cây nông nghiệp, lâm nghiệp, giống vật nuôi, giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung quy định tại Nghị định số 38/2011/NĐ – CP ngày 26/5/2011 của Chính phủ, đã sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của các Nghị định số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004, số 149/2004/NĐ – CP ngày 27/7/2004 và số 160/2005/NĐ – CP ngày 27/12/2005.

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, đến 2020, phấn đấu 100% đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa, tỷ lệ này ở đường xã tối thiểu là 70%.
Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2011
Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách Địa phương năm 2011

Ban hành Quy định đơn giá thuê đất và thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành Quy định về quản lý bảo trì đường huyện, xã

Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

Ban hành Quy định Hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối thửa đất có vườn ao, hạn mức giao đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, một số cây trồng và các tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành Quy định về công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc dự án tái định cư thuỷ điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Về việc ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước của tỉnh Lai Châu

Về việc ban hành Quy định công tác đo đạc thủ công, xây dựng bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất phát triển cao su.

Các tin đã đăng