Hoạt động
Thứ hai 21/5/2018

Yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Trọng Quảng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 231-CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017. 

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2017.

 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành, cá nhân Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh năm 2016.

 Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Ban hành Công văn số 160 -CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016.

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2016 theo chỉ đạo.

Nội dung tuyên truyền tháng 9/2016 và quán triệt các nội dung theo Công văn số 1583/UBND-VX
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 50 - CV/ĐU, hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015; quán triệt các Nghị quyết Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VIII; đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Lần thứ XIII.
 Ngày 31/7, Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn 38 - CV/ĐU, hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015; tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; các văn kiện Hội nghị lần thứ 11 của BCHTW và Nghị quyết 37-NQ/TW.
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 34-CV/ĐU Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2015 và thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW. (tải tài liệu).
Ngày 06/4, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 334-CV/ĐU về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014.

Ngày 29/9, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2014 và triển khai Quy chế phối hợp về công tác quản lý đảng viên nơi cư trú.

Chi bộ Quản trị - Tài vụ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Thành Phương và Hán Quốc Tuấn.

Các tin đã đăng
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2013 và Quy chế giải thưởng   (28/10/2013)
 • Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng   (14/08/2013)
 • Kiện toàn tổ bảo vệ chính trị nội bộ   (16/07/2013)
 • Quyết định đổi tên chi bộ trực thuộc.   (08/07/2013)
 • Đảng bộ VP UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác KT, giám sát của cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng   (03/06/2013)
 • Kế hoạch “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.   (03/06/2013)
 • Báo cáo Kết quả học tập “Phong cách dân chủ” trong tư tưởng và tấm gương đao đức Hồ Chí Minh   (03/06/2013)
 • Đảng bộ Văn phòng UBND tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012   (01/02/2013)