Hoạt động
Thứ tư 22/8/2018
Chỉ định bổ sung đồng chí Phạm Hồng Thái, đảng viên chính thức, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Nội chính vào Ban Chi ủy Chi bộ, giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Tổng hợp – Nội chính – Văn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền tháng 8/2018, công tác tuyên giáo thực hiện công tác tôn giáo năm 2019.

Nghiêm túc triển khai Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đảm bảo mọi chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo quy định tại Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh. 

Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và kiểm tra, giám sát được đảng uỷ quan tâm thực hiện tốt. Đảng uỷ đã xây dựng được kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số: 01-NQ/ĐUK để thực hiện tại Đảng bộ.

Yêu cầu Cấp ủy các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện báo cáo số liệu phục vụ cuộc giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tuyên truyền các nội dung tháng 7/2018.

Các chi bộ trực thuộc triền khai sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ của các đoàn thể 6 tháng đầu năm 2018.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai, tổ chức tuyên truyền trong Cán bộ CCVC một số nội dung “về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn”; công tác CCHC tỉnh Lai Châu năm 2018; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng: Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25 – 31/5/2018”.

Yêu cầu Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, đảm bảo việc tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt các nội dung theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Ngọc An-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Trọng Quảng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh- đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 231-CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 7/2017. 

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 02/2017.

 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành, cá nhân Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ Văn phòng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh năm 2016.

 Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh Ban hành Công văn số 160 -CV/ĐU, Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11/2016.

Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung tuyên truyền tháng 10 năm 2016 theo chỉ đạo.

Các tin đã đăng
 • Hướng dẫn tuyên truyền tháng 9/2016   (11/10/2016)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 9/2015   (15/09/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 8/2015   (04/08/2015)
 • Tài liệu về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW và nội dung tuyên truyền tháng 7/2015   (27/07/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 4/2015   (07/04/2015)
 • Hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 11 năm 2014   (05/11/2014)
 • Tuyên truyền tháng 10 năm 2014   (29/09/2014)
 • Kết nạp Đảng viên Chi bộ Quản trị - Tài vụ   (11/07/2014)
 • Thi tìm hiểu lịch sử 105 năm thành lập tỉnh; 65 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu   (14/03/2014)
 • Kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế của BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh   (12/02/2014)
 • Triển khai xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4   (12/02/2014)
 • Hướng dẫn số: 62-HD/ĐU ngày 27/01/2014 của Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh   (11/02/2014)
 • Kế hoạch tuyên truyền các sự kiện lịch sử lớn trong năm 2014   (11/02/2014)
 • Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013   (11/01/2014)
 • Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ   (29/10/2013)