Tình hình kinh tế - xã hội
Thứ hai 24/1/2022

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành và địa phương, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt được một số kết quả khả quan.

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo các hoạt động đón xuân Canh Tý 2020, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân được thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; các đối tượng chính sách, hộ nghèo... được thăm hỏi, tặng quà chu đáo nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức chấp hành nghiêm Chỉ thị về tổ chức Tết nguyên đán Canh Tý 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2019, kế hoạch năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các ngành, lĩnh vực.

 

 

Theo báo cáo rà soát xã, thôn bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2018 và đăng ký xã, thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2019. Năm 2018, Lai Châu có 06 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135.

Tính đến cuối tháng 4, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang thực hiện 15 chương trình tín dụng cho vay ưu đãi với 8.029 lượt hộ gia đình được vay vốn, doanh số cho vay đạt 318.034 triệu đồng.

Thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND, ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉn, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết; triển khai thực hiện tốt mục tiêu của chính sách đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Mặt trận Tổ quốc, các cấp quan tâm; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán của Nhân dân các dân tộc và được áp dụng từng đối tượng... đã giúp người dân, nhất là đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nâng cao nhận thức và hiểu biết về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

 

Trước tình hình cháy rừng trong toàn tỉnh, các cấp, các ngành của tỉnh Lai Châu đã và đang tăng cường triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống cháy rừng của người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra cháy rừng nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 82/96 xã có nhà văn hóa, 699/1.023 bản có nhà văn hóa, trong đó có 45/82 nhà văn hóa xã, 511/699 nhà văn hóa bản đạt chuẩn về quy mô và diện tích; 80% nhà văn hóa thôn bản đã được trang cấp thiết bị.

Đó là nội dung chính của Công văn số 609 /UBND-KTN được UBND tỉnh ban hành ngày 19/4.

 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 83/BC-UBND Báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

Đó là nội dung chính của Công văn số 425 /UBND-NLN được UBND tỉnh ban hành ngày 26/3 về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì cùng các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án theo đúng quy định hiện hành.

Các tin đã đăng
 • Điều chỉnh, bổ sung nội dung đầu tư DA: Đường giao thông vào bản Tả Cu Tỷ, xã Giang Ma(Tam Đường)   (26/11/2018)
 • Ưu tiên nguồn vốn thực hiện DA Kè chống xói lở bờ sông Đà, bảo vệ mặt bằng khu dân cư TT Nậm Nhùn   (19/11/2018)
 • Chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018; Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2019   (19/11/2018)
 • Báo cáo kết quả khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017   (16/11/2018)
 • Phê duyệt hoàn công CT:Khắc phục hậu quả lụt bão đường Noong Hẻo - Nậm Mạ (đoạn từ Km10 – Km33+600)   (14/11/2018)
 • Kéo dài thời hạn giải ngân kế hoạch vốn dự án bồi thường, di dân, TĐC thủy điện Lai Châu   (02/11/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (22/10/2018)
 • Chấm dứt khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư DA khu DL nghỉ dưỡng suối nước nóng trên huyện Tân Uyên   (18/10/2018)
 • Kết quả triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020   (11/10/2018)
 • Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương   (04/10/2018)
 • Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các công trình thuỷ điện đang thi cô   (27/09/2018)
 • 02 năm thực hiện ĐA “Tăng cường công tác DV trong vùng đồng bào DTTS các huyện biên giới(2016-2020)   (25/09/2018)
 • Chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, định hướng chính sách giai đoạn 2021-2025   (12/09/2018)
 • Kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động 6 thángđầu năm 2018 của doanh nghiệp nhà nước   (12/09/2018)
 • Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035   (05/09/2018)