Tình hình KT-XH năm 2019
Thứ tư 19/1/2022

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

UBND tỉnh Lai Châu ban hành Văn bản số 83/BC-UBND Báo cáo tỉnh hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019