Tình hình KT-XH năm 2018
Thứ tư 19/1/2022
Năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều vượt, đạt và xấp xỉ đạt kế hoạch, một số kết quả nổi bật đáng khích lệ... 

UBND tỉnh đã chỉ đạo sớm giao chỉ tiêu kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 UBND tỉnh ban hành văn bản số 25/BC-UBND Báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội tháng 02 năm 2018 và triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP

UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 18/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018.