Tình hình KT-XH năm 2017
Thứ tư 19/1/2022
UBND tỉnh Lai Châu báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2017, Kế hoạch năm 2018.
UBND tỉnh ban hành Văn bản số 307/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

UBND tỉnh ban hành văn bản số 279/BC-UBND, Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

UBND tỉnh ban hành văn bản số 245/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 08 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 09 năm 2017.

 

UBND tỉnh Lai Châu Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2017.

 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017