Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ
Thứ năm 20/2/2020
Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ
 
 

 

            
 Đồng chí Nguyễn Minh Quang. 
   
- Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (01/2004 - 12/2005).
  
 - Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI. 
 
 Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đã được nghỉ chế độ hưu trí).
   
- Ngày sinh: 15/10/1953
  
 - Giới tính: Nam.             Dân tộc: Kinh
 
 - Quê quán: xã Đức Lĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
      
                                                 
 
 
               
   
      
   
   
   
                     
 
   
 Đồng chí: Lò Văn Giàng.
   
- Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (4/2006 - 5/2010).
 
- Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
      
- Nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương (Đã được nghỉ chế độ hưu trí)
  
- Ngày sinh: 20/7/1956.  
 
 
- Giới tính: Nam.  Dân tộc: Thái.
    
 
- Quê quán: Phường Na Lay, Mường Lay, Điện Biên.
    
                                               
   
   
  
   
 
 Đồng chí Nguyễn Khắc Chử
 
 - Sinh ngày: 26/8/1958
 
 - Giới tính: Nam.   Dân tộc   : Kinh
  
 - Nguyên quán: Xã Đô Lương, huyện  Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 
- Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (6/2010 đến 5/2015).
     
- Nguyên Bí thư tỉnh Lai Châu (Đã được nghỉ chế độ hưu trí).
 
  
  
   
    
   
     
 
  
  Đồng chí Đỗ Ngọc An.
      
  - Sinh ngày: 10/01/1963;
    
  - Giới tính: Nam.   Dân tộc   : Kinh
    
  - Quê quán: Xã Tảo Văn Dương, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
 
    
  - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu (6/2015 đến 02/2019).
 
- Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương.