Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ
Thứ ba 14/7/2020
Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ
 
  
 
Ông Quách Thế Phường
 
   
Sinh năm: 23/3/1949
Quê quán:  Tân Lập - Đan Phượng - Hà Tây - Hà Nội
Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ 01/2004 đến tháng 3 /2009 (nghỉ hưu)
 
  
 
Ông Đặng Trần Thắng
 
  
Sinh năm: 06/8/1956
Quê quán: Xuân Phú - Xuân Trường - Nam Định
 -  Phó Chánh Văn phòng từ tháng 01/2004 đến tháng 3/2009.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ tháng 4 /2009 đến tháng 4/2013 (Chuyển công tác, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu)
 
 
  
 
Ông Vũ Mạnh Hùng
  
  
Sinh năm:  1968
Quê quán:   Đống Đa Hà Nội
Phó Chánh Văn phòng từ 3 /2004 đến 5/2006 (Chuyển công tác Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu)
 
    
      
 
Ông Nguyễn Tiến Tăng
 
  
Sinh năm: 10/12/1965
Quê quán: Kiến Thiết-Tiên Lãng-Hải Phòng
Phó Chánh Văn phòng từ tháng 4 /2008  đến tháng 4 /2011 (Chuyển công tác Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)
 
  
  
 
Ông Lương Chiến Công
  
   
Sinh năm:  30/4/1975
Quê quán:  Bắc Lý - Lý Nhân - Hà Nam
 Phó Chánh văn phòng từ tháng 8/2008 đến tháng 5 /2013 (Chuyển công tác làm Phó Bí thư Thành Ủy thành phố Lai Châu)
 
 
  
 
Ông Nguyễn Ngọc Vinh
   
  
Sinh năm:  19/01/1979
Quê quán:  Đông Xuyên-Ninh Giang-Hải Dương
 - Phó Chánh Văn phòng từ 6/2011 đến tháng 3/2013
- Quyền  Chánh Văn phòng từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ 01/ 2014 đến 4/2015
(Chuyển công tác, làm Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy từ 4/2015)
 
  
    
 
Ông Lê Thanh Hải
   
Sinh năm:  21/7/1975
Quê quán:   Giao Tiến - Giao Thủy - Nam Định
 Phó Chánh Văn phòng từ tháng 10/2009 đến nay
 
   
  
 
 
Ông Lê Anh Nguyên
 
  
Sinh năm: 21/12/1955
Quê quán: Thụy Văn - Thái Thụy - Thái Bình
 Phó Chánh văn phòng từ  9/2009    đến nay
 
 
  
 
 Ông Nguyễn Sỹ Cảnh
 
  
Sinh năm:  25/4/1974
Quê quán:  Việt Hùng - Vũ Thư - Thái Bình
Phó Chánh văn phòng từ tháng 5/2013
Quyền Chánh Văn phòng từ 15/4/2015
 
 
 
 
Ông Kiều Hải Nam
 
 
Sinh ngày: 20/1/1978
Quê quán: Sen Chiểu - Phúc Thọ - Hà Tây.
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ 15/4/2015
 
 
Ông Trần Cao Sơn 
 
Sinh ngày: 15/12/1969
Quê quán:  -  - Thái Bình.
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh từ 1/5/2015
 
 
Ông Hà Trọng Hải 
 
 
 
 
Ông Vũ Huy Hòa