Lãnh đạo UBND tỉnh đương nhiệm
Thứ ba 12/11/2019

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh