Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ sáu 16/11/2018
Phụ lục kèm theo Công văn số 1467/UBND-KSTT về khảo sát tình hình triển khai hệ thống thông tin, CSDL trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Tài liệu phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018 (theo Giấy mời số 46/GM-UBND).
Các tin đã đăng
 • Dự thảo KH phát triển dân tộc thiểu số thuộc DA kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc   (16/05/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp thúc đẩy xuất khẩu.   (23/04/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2018 (theo GM số 29)   (19/04/2018)
 • Phụ lục cung cấp số liệu dự án Thuỷ điện Lai Châu (TL kèm theo Công văn 413/UBND-NN)   (02/04/2018)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2018 (theo GM số 19)   (14/03/2018)
 • Tài liệu họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02 năm 2018   (28/02/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm   (05/02/2018)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2018   (29/01/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 28-29/12   (26/12/2017)
 • Tài liệu họp trực tuyến sơ kết 5 năm Luật hợp tác xã (GM 106)   (05/12/2017)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự và một số Luật mới được Quốc hội thông qua (theo GM 104   (28/11/2017)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch (theo GM 103)   (17/11/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017. (theo GM số 97).   (03/11/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐ thực hiện CT MTQG GNBV (theo GM số 95)   (02/11/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (theo GM 92)   (20/10/2017)