Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ tư 22/8/2018
Tài liệu phiên họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018 (theo Giấy mời số 46/GM-UBND).

Tài liệu họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02 năm 2018

Các tin đã đăng
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm   (05/02/2018)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh tháng 01 năm 2018   (29/01/2018)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương ngày 28-29/12   (26/12/2017)
 • Tài liệu họp trực tuyến sơ kết 5 năm Luật hợp tác xã (GM 106)   (05/12/2017)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự và một số Luật mới được Quốc hội thông qua (theo GM 104   (28/11/2017)
 • Tài liệu Hội nghị triển khai Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch (theo GM 103)   (17/11/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2017. (theo GM số 97).   (03/11/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến BCĐ thực hiện CT MTQG GNBV (theo GM số 95)   (02/11/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (theo GM 92)   (20/10/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 9 (Theo GM số 81/GM-UBND)   (26/09/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá chế độ báo cáo (theo GM 76)   (11/09/2017)
 • Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2017 (theo GM 66).   (17/08/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết đánh giá 06 năm thi hành Luật Thanh tra (theo GM 58)   (24/07/2017)
 • Tài liệu Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017 (theo GM 56)   (19/07/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC ngày 27/6/2017 (theo GM 48)   (23/06/2017)