Tài liệu phục vụ Hội nghị
Thứ hai 21/5/2018

Tài liệu họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 02 năm 2018

Tài liệu Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự và một số Luật mới được Quốc hội thông qua (theo GM 104)
Các tin đã đăng
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 10 (theo GM 92)   (20/10/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 9 (Theo GM số 81/GM-UBND)   (26/09/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ hệ thống hoá chế độ báo cáo (theo GM 76)   (11/09/2017)
 • Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2017 (theo GM 66).   (17/08/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến Tổng kết đánh giá 06 năm thi hành Luật Thanh tra (theo GM 58)   (24/07/2017)
 • Tài liệu Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2017 (theo GM 56)   (19/07/2017)
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC ngày 27/6/2017 (theo GM 48)   (23/06/2017)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2017 (theo GM 45)   (13/06/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2017 (theo GM số 43).   (07/06/2017)
 • Tài liệu cuộc họp kế hoạch triển khai ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo GM 40   (31/05/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2017 (theo GM 37)   (19/05/2017)
 • Tài liệu họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017   (14/04/2017)
 • Bổ sung tài liệu phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3   (17/03/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2017   (16/03/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ thang 02/2017   (16/02/2017)