Tài liệu phục vụ Hội nghị
Chủ nhật 25/2/2018
Tài liệu Hội nghị triển khai Bộ luật Hình sự và một số Luật mới được Quốc hội thông qua (theo GM 104)
Các tin đã đăng
 • Tài liệu Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác CCHC ngày 27/6/2017 (theo GM 48)   (23/06/2017)
 • Tài liệu Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 02) năm 2017 (theo GM 45)   (13/06/2017)
 • Tài liệu phục vụ Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 01) năm 2017 (theo GM số 43).   (07/06/2017)
 • Tài liệu cuộc họp kế hoạch triển khai ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch (theo GM 40   (31/05/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh tháng 5 năm 2017 (theo GM 37)   (19/05/2017)
 • Tài liệu họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017   (14/04/2017)
 • Bổ sung tài liệu phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 3   (17/03/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2017   (16/03/2017)
 • Tài liệu phục vụ phiên họp UBND tỉnh thường kỳ thang 02/2017   (16/02/2017)
 • Dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG GNBV   (12/11/2016)
 • Xin ý kiến vào dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình MTQG GNBV   (11/11/2016)
 • Tài liệu nội dung 7 kỳ họp BTV Tỉnh uỷ tháng 11 (theo GM 117)   (11/11/2016)
 • Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016 (theo GM 115)   (04/11/2016)
 • Tài liệu dự nội dung 5, 6, 7 họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 10 (theo GM 113)   (26/10/2016)
 • Tài liệu phiên họp UBND tỉnh tháng 10 năm 2016 (theo GM 110)   (19/10/2016)