Tin tức sự kiện
Thứ tư 5/10/2022

Chiều nay (7/9), Chi bộ Tổng hợp - Nội chính tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Chiều 08/9, Chi bộ Kinh tế ngành - Văn xã đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chiều 26/8, Chi bộ Tin học - Công báo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 578/KH-VPUBND Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Lai Châu năm 2022.

Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số  581/VPUBND-HC về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị.

 

Chiều nay (28/7), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm 8 lãnh đạo chủ chốt của Văn phòng UBND tỉnh và các sở gồm Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Phó Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Thông tin và Truyền thông; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng dự và phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị.

Chiều nay (21/7), Chi bộ Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh, Chi bộ Kinh tế ngành - Văn xã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Nga, Bùi Văn Huy.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-ĐU thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

Ngày 30/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 305-CV/ĐU, hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 06/2022.

Chiều (28/5), Chi bộ Quản trị - Tài vụ - Hành chính công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội Chi bộ Quản trị - Tài vụ - Hành chính công là Đại hội được Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo làm điểm, rút kinh nghiệm để các chi bộ khác tổ chức đại hội trong thời gian tới.

Ngày 23/5, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 302-CV/ĐU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị.

Sáng ngày 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ trung ương đến các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở trong cả nước triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Sáng nay (26/4), Văn phòng UBND tỉnh tổ chứsc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Chiều nay (8/4), Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của cơ quan về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Hồng Thái - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Các tin đã đăng
 • Quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ   (01/04/2022)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Duy trì, cải tiến áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia năm 2022   (21/03/2022)
 • Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022   (21/03/2022)
 • Văn phòng UBND tỉnh phát động thi đua năm 2022   (22/02/2022)
 • Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ   (22/02/2022)
 • Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022   (18/02/2022)
 • Văn phòng UBND tỉnh: Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022   (16/02/2022)
 • Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị   (08/02/2022)
 • Thực hiện các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022   (19/01/2022)
 • Hội nghị quán triệt, triển khai học tập các văn bản của Đảng   (19/01/2022)
 • Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh   (20/12/2021)
 • Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11/2021   (18/11/2021)
 • Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19   (16/11/2021)
 • Hưởng ứng, truyền thông về Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021   (04/11/2021)
 • Giao lưu thể thao Khối Tham mưu - Tổng hợp   (25/10/2021)