Tin tức sự kiện
Thứ tư 22/8/2018

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Ngọc An phiên họp UBND tỉnh tháng 8 được diễn ra. Dự phiện họp các các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu mới Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.     

Nhằm đẩy mạnh, củng cố các HTX nông nghiệp và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/07/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.
Đoàn công tác về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công thương kiểm tra và làm việc tại Lai Châu, đoàn do Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng làm Trưởng đoàn. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhất trí với dự thảo Nghị định do quý Bộ đã xây dựng Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám định Hải quan..

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Khai giảng năm học mới 2018 -2019, nhất là trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa thực hiện một số nhiệm vụ sau:
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét kéo dài thời hạn giải ngân vốn di dân, tái định cư thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát tạo điều kiện giúp tỉnh Lai Châu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa, lũ do hoàn lưu bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & TKCN tỉnh; BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thành phố; Công ty Thủy điện Sơn La; Công ty Thủy điện Bản Chát nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện tham gia ý kiến dự thảo TT sửa đổi, bổ sung TT số 43/2017/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh  thực hiện triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2018.

Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu; Phòng Kinh tế thành phố Lai Châu Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện dự án trên địa bàn, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch và phân bổ nguồn vốn hỗ trợ.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và cung cấp thông tin theo Phụ biểu số 02 kèm theo Công văn số 450/KV VII-TH ngày 06/8/2018 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trước ngày 11/8/2018.

Đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính triển khai thực hiện tham mưu UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung Văn kiện phi dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Các tin đã đăng
 • Tham gia ý kiến về đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải   (13/08/2018)
 • Hội nghị BCH Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ nhất khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023   (11/08/2018)
 • Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Bí thư Tỉnh ủy   (11/08/2018)
 • Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023   (11/08/2018)
 • Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023   (09/08/2018)
 • Thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp DNNVV theo Luật Hỗ trợ DNN và vừa   (09/08/2018)
 • Giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV   (08/08/2018)
 • Nhiệm vụ thẩm định dự thảo QĐ chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc các cơ quan, đơn vị...   (08/08/2018)
 • Đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước   (08/08/2018)
 • Triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 và thống kê đất đai năm 2018   (08/08/2018)
 • Điều chỉnh bổ sung dự án Thuỷ lợi Phai Ta, khu TĐC Mường Mít, huyện Than Uyên   (08/08/2018)
 • Đoàn Công tác bộ Giao thông Vận tải làm việc tại tỉnh Lai Châu   (08/08/2018)
 • UBND tỉnh họp báo thường kỳ quý II/2018   (07/08/2018)
 • Sơ kết 03 năm triển khai Luật Hộ tịch và các VB quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh   (06/08/2018)
 • Phối hợp Kiểm toán NN Khu vực VII trong kiểm tra, đối chiếu số liệu BC của người nộp thuế   (03/08/2018)