Tin tức sự kiện
Thứ sáu 16/11/2018

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14

Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến tham gia của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 5726/EVN-KH ngày 07/11/2018; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lai Châu theo quy định.

Dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019.

Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện xây dựng đường điện cho các hộ dân bị sạt lở sau khi di chuyển đến nơi ở mới. 

Ngày làm việc thứ 2 Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Giao các Sở chủ trì xây dựng Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc sở; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc UBND cấp huyện, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các nội dung theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố.

Trong 02 ngày 12 – 14/11/2018, Thanh tra tỉnh Lai Châu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thanh tra Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thanh tra Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững cho hơn 100 học viên là đại diện các sở, ban ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo, Công chức Thanh tra tỉnh; Lãnh đạo và công chức các tổ chức  thanh tra sơ, ban, ngành, huyện,  thành phố; các tổ chức thanh tra Ngân hàng nhà nước, Bảo hiểm xã hội tỉnh,…

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/ 2018 tiếp tục thảo luận, bàn bạc tìm giải pháp thực hiện các nội dung được phiên họp đưa ra.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, theo yêu cầu tại Văn bản số13343/BTC-QLCS ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính.

 
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 49 và Thông tư số 191của Bộ Tài chính.
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân thành phố và các huyện nghiên cứu, tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về thu thập thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo nội dung Công văn số 5921.

Giao Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tổng hợp Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 4704 về xây dựng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp Văn hóa; kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình Văn hóa.

Ngày 06/11, Tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 1373  /QĐ-UBND, Phân bổ nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với tổng số tiền là hơn 32 tỷ đồng.
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2018 tập trung thảo luận và thông qua một nội dung quan trong trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong thời gian qua cũng như thống nhất nội dung trình HĐND tỉnh xem xét thông qua

Giao giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 6251/BYT-BH.

 
Các tin đã đăng
 • Chấn chỉnh công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo   (05/11/2018)
 • Chấp thuận vị trí đất lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến mắc ca tại xã Mường Kim(Than Uyên)   (02/11/2018)
 • Khắc phục sạt lở do mưa lũ tại khu vực Mốc giới số 17(1) và Mốc giới số 68(2)   (02/11/2018)
 • Khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm cải thiện Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2018   (01/11/2018)
 • Phối hợp thực hiện phân loại đập, hồ chứa thủy điện   (01/11/2018)
 • Kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018   (01/11/2018)
 • Nội dung Khen thưởng kỷ niệm 15 chia tách thành lập tỉnh Lai Châu   (01/11/2018)
 • Vận hành, khai thác bến phà Khau Giường trên tuyến Đường   (30/10/2018)
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ   (25/10/2018)
 • Chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân ông Nguyễn Bá Tiến - Xã Khổng Lào( Phong Thổ)   (23/10/2018)
 • Dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 02/12/2008   (23/10/2018)
 • Phương án sắp xếp, bố trí chỗ đỗ xe ô tô cá nhân của cán bộ, CCVC, khách đến giao dịch   (23/10/2018)
 • Cung cấp bổ sung thông tin về tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập   (23/10/2018)
 • Cung cấp, bổ sung tài liệu hồ sơ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực y tế   (22/10/2018)
 • Thực hiện các kiến nghị sau thanh tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chấp hành pháp luật đầu tư công   (22/10/2018)